Distanskurser utan träffar

Spara favorit Skriv ut 13 sep september 2017

Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare och få en spännande och bra utbildning på distans. Vare sig du bor Nikkaloukta eller New York.

Distanskurserna nedan läser du helt över nätet. Du behöver alltså inte planera in någon resa till campus. I vissa distanskurser kan det ingå en tentamen som kan genomföras vid ett lärcentra eller lärosäte på eller i närheten av hemorten. Se reglerna för salstentamen på annan ort i sin helhet här.
Du kan också behöva vara uppkopplad en viss tid för föreläsningar och genomgångar. Läs mer vad som gäller på respektive distanskurs.

Distanskurser utan fysiska träffar våren 2018

Distanskurser utan fysiska träffar på campus läsåret 2017/2018

Datavetenskap  
Kurs Nivå Hp
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp Grundnivå 10,5
Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, 9 hp Grundnivå 9
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), 30 hp 30
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), 30 hp 30
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), 30 hp 30
Engelska  
Kurs Nivå Hp
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap  
Kurs Nivå Hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp Avancerad 15
Företagsekonomi  
Kurs Nivå Hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia  
Kurs Nivå Hp
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (B), Skog, miljö och ideologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Informatik  
Kurs Nivå Hp
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (B), Agil systemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik AV, Design och användning av Informationssystem, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp Avancerad 7,5
Kriminologi  
Kurs Nivå Hp
Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminalitet och missbruk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Litteraturvetenskap GR (A), 1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Medie- och kommunikationsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik  
Kurs Nivå Hp
Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp Grundnivå 3
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi  
Kurs Nivå Hp
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Religionsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (A), A1, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (B), I, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap AV, 30 hp Avancerad 30
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Sociologi  
Kurs Nivå Hp
Sociologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30

Skräddarsy din utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Visste du att du kan plocka ihop fristående kurser till vissa examina genom att själv välja fristående kurser? Genom att läsa kurser kan du kombinera dem så att de ger dig den kompetens du behöver inom ditt intresseområde.

Ta kontakt med Examensenheten för examensregler och studievägledare/studierektorn för ämnet som du är intresserad av för val av kurser.

Så kan du plocka ihop din egen examen

Så fungerar distansutbildning

Studenter Campus Sundsvall

Att studera på distans är både kul, givande och flexibelt men kräver lika mycket studietid som att studera på campus. Läs mer om vad distansstudier kan innebära för dig

Regler för salstentamen på annan ort

Studenternas förfrågningar och önskemål om att få tentera på annan ort har ökat stort de senaste åren. För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det nu nya universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

Du som är student och läser kurstillfällen med studieformen DST eller ITD berörs av de nya riktlinjerna.

Så här kommer de nya reglerna att påverka dig

Läs mer om salstentamen på annan ort