Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Usability, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT068G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Webbanvändbarhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2009-10-26
Senast ändrad: 2014-04-02
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap att implementera/realisera en webbsajt som uppfyller användbarhetsmål. För detta krävs en förståelse för designprocessen gällande grafiska gränssnitt och kunskap om utformning samt utvärdering av dessa gränssnitt. Det krävs även en förståelse hur olika målgrupper påverkar kraven på webbgränssnitt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redogöra och ha förståelse för begreppet användbarhet,
- redogöra och ha förståelse för hur olika målgrupper påverkar kraven på gränssnittsdesign,
- redogöra och ha förståelse för designprocessen gällande webb/grafiska gränssnitt,
- implementera/realisera en användbar webbsajt,
- använda verktyg och metoder för att skapa webbgränssnitt.

Innehåll

- Grunderna i MDI gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Målgruppsanalys.
- Designprocessen gällande grafiska/webb gränssnitt.
- Implementation/realisering av en användbarhetstestad webbsajt
- Utvärdering av webbgränssnitt.
- Verktyg och metoder för utformning och test av webbgränssnitt

Behörighet

Datateknik GR (A), 15 hp inkluderande en introducerande kurs i webbutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

0.0 hp, I005, Inlämningsuppgift 0
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, I105: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, P105: Projektuppgift med redovisningsseminarium
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Steve Krug
Titel: Don't Make Me Think! Revisited
Upplaga: senast tillgänglig
Förlag: PEARSON
Kommentar: ISBN 13: 978-0-321-96551-6

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Tillgång till webbkamera och headset förutsätts vid distansform.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 0, moment 005, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".