Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Webbdesign för CMS, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Design for CMS, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT152G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Webbdesign för CMS
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-10-31
Fastställd: 2013-11-12
Senast ändrad: 2015-03-11
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

I denna kurs lär du dig fördelarna med att använda ett Content management system, CMS, och hur man kan skapa design och webbgrafik för ett sådant i Adobe Photoshop. Du kommer även få lära dig hur du tar ett redan färdigt designdokument och anpassar detta för en webbplats. Webbplatsen blir dynamisk till sitt innehåll, enkel att uppdatera samt fungerar på olika enheter, webbläsare, mobiltelefoner, surfplattor etc.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- Redogöra fördelarna med att använda ett CMS
- Redogöra hur man skapar, installerar och uppdaterar en dynamisk webbplats.
- Redogöra nyttan med att basera webbplatser på ett CMS.
- Installera ett CMS, applicera grafiska teman samt anpassa systemet för specifik webbdesign
- Skapa designdokument i Adobe Photoshop med syfte att användas som teman i ett CMS
- Skapa webbplatser anpassade för vanlig skärm samt olika typer av mobila enheter
- Använda befintliga designdokument för att skapa en dynamisk webbplats
- Använda ett dynamiskt skriptspråk för att anpassa och utöka funktionalitet i valt CMS

Innehåll

- Design i Adobe Photoshop
- Skapande av webbgrafik i Adobe Photoshop
- Responsiv webbdesign
- CMS
- CMS teman

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inkluderande Webbutveckling II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Examination

0.0 hp, Q101: Personlig presentation (i webbforum)
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, L101: Laboration - webbdesign i Photoshop
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, L201: Laboration - CMS, CMS-teman
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hal Stern, David Damstra, Brad Williams
Titel: Professional WordPress: Design and Development
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wrox

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Personlig presentation (i webbforum) Q101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".