Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Javascriptbaserad webbutveckling, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Development with Javascript, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT162G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Javascriptbaserad webbutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2015-03-27
Fastställd: 2015-03-31
Senast ändrad: 2015-03-31
Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Kursens mål är att du ska utveckla kunskaper om tillämpningar på webben för utveckling med Javascriptbaserade verktyg och ramverk. Du får under kursens gång själv utveckla webbaserade applikationer och miljöer som använder dessa tekniker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- underhålla webbplatser och programvara som baseras på Javascriptbaserade ramverk,
- utveckla interaktiva och funktionella webbapplikationer med Javascriptbaserade utvecklingsverktyg.

Innehåll

- Node.JS
- NoSQL-databaser
- Skillnad och likheter med relationsdatabaser
- MongoDB, historia, versioner, alternativ
- Hur hantera dessa databaser och information med hjälp av NodeJS?
- Utveckling med Javascriptbaserade ramverk
- Fördelar och nackdelar
- Historik, utveckling, alternativ
- AngularJS
- LESS, SASS
- JSON

Behörighet

Grundläggande behörighet Datateknik GR (AB), 30 hp, inklusive Webbutveckling II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet; Personlig presentation i webbforum.

Examination

0.0 hp, LI01: Inlämningsuppgift JSON
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L201: Laboration - Node.js
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L301: Laboration - NoSQL-databaser
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L401: Laboration - AngularJS, LESS, SASS
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Brad Dayley
Titel: Node.js, MongoDB and AngularJS web development
Upplaga: 1
Förlag: Addison-Wesley
Kommentar: ISBN: 9780321995780 eller senare upplaga

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.