Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Development I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT057G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Webbutveckling I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2009-04-21
Senast ändrad: 2015-04-01
Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Kursens övergripande mål är att kunna skapa en användbar webbplats som klarar W3C:s valideringskrav och följer dess grundprinciper, samt att ge förståelse för interaktionen mellan webbservrar och webbläsare.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- förstå hur webbläsare kommunicerar med webbservrar för att presentera webbsidor.
- designa och skapa användbara webbplatser som följer gängse standard.
- grunderna i HyperText Markup Language (HTML) –kodning.
- använda sig av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen.
- förstå hur webbsidor länkas samman till en webbplats.
- kunna skapa och använda mindre omfattande lösningar utvecklade i Javascript för att skapa interaktion och dynamik för webbplatser

Innehåll

Kursen omfattar i huvudsak momenten:
- En introduktion till grundläggande begrepp inom datakunskap samt datakommunikation med fokus på http och ftp.
- Struktur, hur kan en webbsida och webbplats struktureras.
- Användning av tabeller, ramar, lager, formulär m.m.
- HTML
- Bakgrund till HTML.
- Översikt av HTMLstandarden.
- Strukturering av HTMLdokument.
- Validering av HTMLdokument.
- Tillämpning av stilmallar.
- Begrepp inom CSS (Cascading Style Sheets).
- Tekniker för positionering, layout och formgivning.
- Validering av CSSdokument.
- En introduktion till utveckling med Javascript för att kunna skapa interaktiva och dynamiska webbplatser.
- Introduktion till lagstiftning kring webbpublicering samt upphovsrättsfrågor vid publicering av bild och text.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

0.0 hp, W105: Personlig presentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L105: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L205: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L305: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P105: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Jon Duckett
Titel: Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set
Upplaga: Utgiven 2014-07
Förlag: WILEY
Kommentar: ISBN 9781118907443 , set bestående av två böcker

Till kursen använder vi ett set bestående av två läroböcker skrivna av Jon Duckett och utgivna av förlaget WILEY med ISBN 9781118907443.

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört en personlig presentation, moment W105, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DTEA47, DT110G eller DT025G.