Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Webbutveckling II, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web Development II, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT093G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Webbutveckling II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2010-06-10
Senast ändrad: 2015-04-01
Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Den studerande skall förvärva elementära kunskaper om hur man skapar interaktiva webbplatser, arbetar med dynamisk HTML, utför databasanslutningar och utvecklar en webbmiljö med hjälp av olika utvecklingsverktyg och scriptspråk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:
- hur dynamiska webbplatser är uppbyggda och kan skapas
- skillnaderna mellan serverbaserad och klientbaserad programmering
- användning av databaser samt grundläggande säkerhetsaspekter
- hur informationsförmedlingen av data mellan applikationer och webbgränssnitt fungerar

Studenten ska även kunna:
- utveckla och underhålla dynamiska webbplatser, med fokus på serverbaserade verktyg och scriptspråk
- använda sig av en databas för att hämta och lagra information som används av en dynamisk webbplats
- värdera olika angreppssätt för att skapa en dynamisk webbplats och kunna välja mellan att använda serverbaserade eller klientbaserade tekniker

Innehåll

Kursen består av följande delar:
- HTML och stilmallar
- Server side scripting
- Formulär och formulärdata, HTTP GET POST
- Struktur och design av webbplatser
- Skriptspråk, Javascript och PHP
- Databasanslutningar med PHP
- Kommunikation mot relationsdatabaser med SQL

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inkluderande Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp samt Introduktionskurs i programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning, laborationer och övningar samt med ett avslutande projektarbete. I de fall kursen ges på distans ges lektionsundervisningen som läsmoment med övningar.

Examination

1.0 hp, L101: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L201: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L301: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L401: Laboration 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, P101: Individuellt projekt. Redovisas skriftligt och muntligt.
Betyg: A, B, C, D, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Luke Welling, Laura Thomson
Titel: Php and Mysql Web Development
Upplaga: 4 eller senare
Förlag: Addison-Wesley
Kommentar: ISBN 9780672329166

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.