Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Web 2.0, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Web 2.0, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT091G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Web 2.0
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-02
Fastställd: 2010-06-10
Senast ändrad: 2015-04-01
Giltig fr.o.m: 2015-08-31

Syfte

Kursens mål är att du ska utveckla kunskaper om tillämpningar på webben för socialisering, såsom wikis, twitter, bloggar, m.m. Denna typ av Web 2.0-tillämpningar för ökad möjlighet till samarbete, utbytande av information och skapande av sociala nätverk kallas Social software. Du får även själv utveckla webbaserade applikationer och miljöer som ger dessa möjligheter.

Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
- redogöra för Web 2.0-paradigmen och betydelsen av open source foundations
- redogöra för olika arbetssätt i Open Source projekt samt ha kännedom om dess upphovsrättsliga aspekter
- utforma och skapa en webbplats med stöd från tekniker som används i Web 2.0, i synnerhet AJAX samt populära frameworks och RSS
- sätta upp och arbeta med en wikimotor för artikelpublicering och social interaktion
- beskriva användningsområdet för versionkontrollsystem
- ta hänsyn till grundläggande psykologiska och perceptuella förhållanden som bör påverka utformningen av webbplatser och applikationer med en kärna inom Web 2.0

Innehåll

- exempel på Web 2.0-tillämpningar
- utnyttjande av Social software för interaktion och kommunikation
- utvärdering och anpassning av Web 2.0-tillämpningar
- tekniker som kännetecknar Web 2.0 inkluderande Ajax och RSS
- designaspekter som används för att skapa webbplatser med Web 2.0 look&feel
- licensieringsaspekter
- säkerhet

Behörighet

Datateknik GR (A), Webbutveckling I, 7,5 hp och Datateknik GR (B), Webbutveckling II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Examination

0.0 hp, I104: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L104: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L204: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L304: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L404: Laboration 4
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, L504: Laboration 5
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, P104: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Jon Duckett
Titel: Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set
Upplaga: Utgiven 2014-07
Förlag: WILEY
Kommentar: ISBN: 9781118907443 , ett set bestående av två läroböcker

Författare/red: Luke Welling, Laura Thomson
Titel: PHP and MySQL Web Development
Upplaga: 4 eller senare
Förlag: Addison Wesley
Kommentar: ISBN: 9780672329166

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, moment I104, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".