Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Criminology BA (A), Psychology of Criminal Conduct, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR046G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kriminella beteendets psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-05-24
Fastställd: 2018-09-21
Senast ändrad: 2018-10-10
Giltig fr.o.m: 2019-03-16

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en översikt av psykologiska förklaringar till kriminellt beteende och kriminellt tänkande. Kursen syftar även till att ge en översikt av psykologiska teorier och de viktigaste riskfaktorerna för kriminellt och antisocialt beteende. Kursen syftar till att ge ett mikroperspektiv på förståelsen för brottsdynamik och kriminella.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna;
- Diskutera kriminellt beteende utifrån olika psykologiska teorier.
- Sammanfatta de viktigaste individuella riskfaktorerna för antisocialt beteende.
- Beskriva de underliggande psykologiska mekanismer som kan bidra till antisocialt beteende

Innehåll

Kursen innehåller psykologiska teorier och evidensbaserad kunskap utifrån samtida vetenskapliga studier. Kursen fokuserar på förklaringen av individers kriminella, antisociala och våldsamma beteenden med fokus på faktorer såsom personlighet, uppfostran, tankeprocesser samt klassisk- och operant betingning. Debatten kring arv och miljö kommer att belysas i kursen samt hur neurofysiologiska processer kan bidra till kriminellt beteende.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A
Eller
Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+ 1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Den slutliga essäuppgiften
betygssätts enligt A-F, resten av inlämningsuppgifterna betygssätts U/G. För att få
slutbetyg på kursen krävs godkänt på inlämningsuppgifterna

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Psychological criminology: An integrative approach
Upplaga: 2011
Förlag: New York: Routledge.

Referenslitteratur

Författare: Ellis, L.
Artikeltitel: Neodarwinian theories of violent crime and antisocial behavior: Photographic evidence from nonhuman animals and a review of the literature.
Tidskrift: Aggression and Violent Behavior
År/Volym/nr/sidor: 1993, 3(1), 61-110
Webbadress: https://doi.org/10.1016/S1359-1789(96)00019-5

Författare: Moffitt, T. E
Artikeltitel: Adolescent-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy
Tidskrift: Psychological Review
År/Volym/nr/sidor: 1993, 3(1), 61-110

Författare/red: Office of the Surgeon General (US)
Titel: Risk factors for youth violence Risk factors for youth violence.
Upplaga: 2001
Webbadress: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
Kommentar: Chapter 4

Författare: Raine, A., & Hong, J. L.
Artikeltitel: Biological predispositions to violence and their implications for biosocial treatment and prevention.
Tidskrift: Psychology, Crime & Law
År/Volym/nr/sidor: 1998/4,(2), 107-125.
Kommentar:

Författare/red: Silva, T., & Sandström, P
Titel: Parenting difficult children and adolescents. In L. Benedetto & M. Ingrassia (Eds), Parenting – Empirical advances and intervention resources
Upplaga: 2018
Webbadress: http://dx.doi.org/10.5772/67319
Kommentar: Open Access: InTech. ISBN 978-953-51-3818-1. Print ISBN 978-953-51-3817-4.2018

Författare: Strueber, D., Luck, M., & Roth, G
Artikeltitel: The violent brain
Tidskrift: Scientific American
År/Volym/nr/sidor: 2007,17(6), 20-27.