Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Kurspaketets syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig och enskild sektor, metoder och teorier för hantering och strukturering av arkivmaterial, samt krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via internet och kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.

Kurspaketet innefattar kurserna Arkivredovisning, 7,5 hp, Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp, Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp, samt Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-KS031
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Undervisningens upplägg

Kurspaketet har inga sammankomster på campus. Sammankomster (seminarier) online förekommer (2 på höstterminen och 2 på vårterminen), varav en är obligatorisk.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 22,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20