Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 15 hp

Arkiv- och informationsvetenskap som vetenskap är en ung disciplin. Som praktik är däremot arkiv mycket gammal. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell och historisk arkivvetenskaplig forskning på nationell och internationell nivå, centrala teoribildningar, begrepp och dess tillämpningar. Forskning likväl som praktik och professionsutveckling behöver kunskaper om ämnets teoretiska grund. Förståelse för forskningens framväxt i relation till teoriutveckling är en naturlig del i kursen. Kursen ger dig en bred förståelse för de olika trender och inriktningar som finns inom modern arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, där fokus primärt är på digital dokument- och arkivhantering och förutsättning för att själv reflektera över teoretiska utgångspunkt och val av begrepp.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2100

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lär plattformen existerar, till exempel examination och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28