Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 15 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 15 hp

Arkiv- och informationsvetenskap som vetenskap är en ung disciplin. Som praktik är däremot arkiv mycket gammal. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell och historisk arkivvetenskaplig forskning på nationell och internationell nivå, centrala teoribildningar, begrepp och dess tillämpningar. Forskning likväl som praktik och professionsutveckling behöver kunskaper om ämnets teoretiska grund. Förståelse för forskningens framväxt i relation till teoriutveckling är en naturlig del i kursen. Kursen ger dig en bred förståelse för de olika trender och inriktningar som finns inom modern arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, där fokus primärt är på digital dokument- och arkivhantering och förutsättning för att själv reflektera över teoretiska utgångspunkt och val av begrepp.

Vårterminen 2022

room Distans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-F2342

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Distans
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-F2202

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lär plattformen existerar, till exempel examination och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller