Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap som vetenskap är en ung disciplin. Som praktik är däremot arkiv mycket gammal. Forskning likväl som praktik och professionsutveckling behöver kunskaper om ämnets teoretiska grund. I denna kurs gås centrala teoribildningar, centrala begrepp och dess tillämpningar igenom. Studenten skall ges förutsättning för att själv reflektera över sin egen teoretiska utgångspunkt och val av begrepp.
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-F2180

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lärplattformen existerar, till exempel examination och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller