Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Som en effekt av digitaliseringen krävs det allt oftare en tydlig styrning och en proaktivitet i informationsförvaltning. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse om olika metoder för styrning av informationshantering. Att förstå hur styrning och proaktivitet kan stödja hållbar informationsförsörjning och interoperabilitet över tid är ett av de centrala områdena för kursen. I kursen ges studenten en fördjupad kunskap om olika teorier, modeller som används som verktyg i strategiskt arbete kring informationsförsörjning.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2021

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lärplattformen existerar, tex examination, och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28