Arkiv‑ och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Att planera och förbereda en uppsats, en studie, eller en undersökning som grundas på vetenskaplig grund behöver följa en struktur och förstå att vissa beslut påverkar utfallet. I denna kurs ger en bred grund för dig som står inför en studie, ett uppsatsarbete eller kanske en utredning. Upplägget följer en tydlig normativ forskningsprocess.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-F2070

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-K2390

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lärplattformen existerar, till exempel examination och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Kandidatexamen

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03