Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Att planera och förbereda en uppsats, en studie, eller en undersökning som grundas på vetenskaplig grund behöver följa en struktur och förstå att vissa beslut påverkar utfallet. I denna kurs ger en bred grund för dig som står inför en studie, ett uppsatsarbete eller kanske en utredning. Upplägget följer en tydlig normativ forskningsprocess.

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-F2362

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs på distans via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling. Inga obligatoriska sammankomster på campus förekommer, men obligatoriska moment via lärplattformen existerar, till exempel examination och seminarier. Dessa sker på fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Kandidatexamen

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller