Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp

Kurspaketet vänder sig till dig som arbetar som exempelvis registrator, eller som vill arbeta med modern informationshantering. Dokument- och ärendehantering, registrering, klassificering, och dokumentstyrning är innehåll i modern informationsförvaltning vilket är grunden i de ingående kurserna. Du får också lära dig de rättsliga och administrativa villkor som påverkar registratorns arbete.

I kurspaketet ingår kurserna Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp, Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp, Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp och Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp.
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-FS151

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 35 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-FS191

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Sista anmälan: 19 april 2022

Behörighet

Grundläggande behörighet

Sammankomster

Kurspaketet består av fyra separata kurser. I kursen Lagstiftning och förvaltningskunskap ingår ett seminarium som kräver fysisk närvaro på Campus Sundsvall. All undervisning och övrig examination kommer att ske på distans. Kurspaketet förutsätter att du har tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och mikrofon. Det kan även förekomma obligatoriska sammankomster/seminarier/moment via lärplattformen. Dessa sker då vid fasta tidpunkter och kräver närvaro via webben.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller