Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp

Spara favorit

Kurspaketet vänder sig till dig som arbetar som exempelvis registrator, eller som vill arbeta med modern informationshantering. Dokument- och ärendehantering, registrering, klassificering, och dokumentstyrning är innehåll i modern informationsförvaltning vilket är grunden i de ingående kurserna. Du får också lära dig de rättsliga och administrativa villkor som påverkar registratorns arbete.

I kurspaketet ingår kurserna Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp, Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp, Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp och Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp