Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 30 hp

Kurspaketets syfte är att ge kunskap om dokumenthanterings- och arkivverksamhetens betydelse för samhälle, organisationer och enskilda, rättsliga och administrativa villkor som påverkar arkiv- och dokumenthantering, samt teorier och metoder som ingår i dokument- och arkivhanteringen. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling.
Kurspaketet innefattar kurserna Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp, Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp, Dokumentstyrning 1, 7,5 hp och Dokumentstyrning 2, 7,5 hp.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-FS091

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Undervisningens upplägg

Kurspaketet består av fyra separata kurser. All undervisning och övrig examination kommer att ske på distans. Kurspaketet förutsätter att du har tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och mikrofon. Det kan även förekomma obligatoriska sammankomster/seminarier/moment via lärplattformen. Dessa sker då vid fasta tidpunkter och kräver närvaro via webben.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-25