Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Kurspaketets syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig och enskild sektor, metoder och teorier för hantering och strukturering av arkivmaterial, samt krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via internet och kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.
Kurspaketet innefattar kurserna Arkivredovisning, 7,5 hp, Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp, Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp, samt Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-KS031

Sista anmälan: 15 april 2024

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 22,5 hp.

Undervisningens upplägg

Kurspaketet har inga sammankomster på campus. Sammankomster (seminarier) online förekommer (2 på höstterminen och 2 på vårterminen), varav en är obligatorisk.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-29