Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Kurspaketets syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig och enskild sektor, metoder och teorier för hantering och strukturering av arkivmaterial, samt krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via internet och kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.
Kurspaketet innefattar kurserna Arkivredovisning, 7,5 hp, Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp, Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp, samt Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-FS101

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 22,5 hp.

Undervisningens upplägg

Kurspaketet har inga sammankomster på campus. Sammankomster (seminarier) online förekommer (2 på höstterminen och 2 på vårterminen), varav en är obligatorisk.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Sidan uppdaterades 2023-02-04