Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig och enskild sektor, metoder och teorier för hantering och strukturering av arkivmaterial, samt krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via internet och kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.
Kurspaketet innefattar kurserna Arkivredovisning, 7,5 hp, Klassificering, 7,5 hp, System för bevarande, 7,5 hp, och Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 22,5 hp.

Sammankomster

Fyra sammankomster om tre dagar (2 ht, 2 vt) i Sundsvall. En sammankomst är obligatorisk.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), System för bevarande, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Klassificering och verktyg för informationsförvaltning, 7,5 hp