Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om rättsliga, administrativa och tekniska villkor som påverkar dokumenthanterings- och arkivverksamheten inom offentlig och enskild sektor, metoder och teorier för hantering och strukturering av arkivmaterial, samt krav som ställs på beständighet och säkerhet. Delar av undervisningen bedrivs via internet och kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.
Kurspaketet innefattar kurserna Arkivredovisning, 7,5 hp, Klassificering, 7,5 hp, System för bevarande, 7,5 hp, och Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-F2281

Sista anmälan: 15 april 2020

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), 22,5 hp.

Sammankomster

Fyra sammankomster om tre dagar (2 ht, 2 vt) i Sundsvall. En sammankomst är obligatorisk.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Klassificering och verktyg för informationsförvaltning, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), System för bevarande, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46 (0)10-142 80 00