Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivsystem och arkiv, 7,5 hp

Kursen är ingående i kurspaketet på B-nivå men kan för dig med tidigare studier i ämnet ge en grundläggande kunskap arbetet med e-arkiv och strategier för primärt digitalt bevarande men även hur analoga handlingar bevaras på ett säkert sätt.

Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper för att självständigt kunna analysera, utveckla och förvalta tillförlitliga och beständiga arkivsystem för olika verksamheters och organisationers behov. Kursen ger en grund för bevarandestrategier. Kursen syftar också på att ge en inblick i bevarande av annan offentlig information, som exempelvis öppna data.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2050

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs helt på distans men kan innehålla obligatoriska moment som man skall närvara vid online. Kursen kräver att du har tillgång till Internet, dator med kamera och mikrofon.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-02