Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Informationssäkerhet och klassificering, 7,5 hp

Kursen är ingående i kurspaketet på B-nivå men kan för dig med tidigare studier i ämnet ge en grundläggande kunskap i praktiskt arbete med informationssäkerhet.

Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder och tekniker för att strategiskt och operativt arbeta med informationssäkerhet i en offentlig verksamhet. Kursen ska ge grundläggande förståelse för klassificering och dess tillämpning i förvaltning av verksamhetsinformation.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 43
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2471

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs helt på distans men kan ha obligatoriska moment som man skall närvara vid online. Kursen kräver att du har tillgång till Internet, dator med kamera och mikrofon.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 22,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-04