Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tid, 7,5 hp

Kursen är ingående i kurspaketet på B-nivå men kan för dig med tidigare studier i ämnet ge en grundläggande kunskap kring informationsinteroperabilitet.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i interoperabilitet hos verksamhetsinformation. Kursen ger kunskap om hur verksamhetsinformation kan överföras och återanvändas över tid, mellan olika system och mellan olika typer av användare.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2481

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs helt på distans men kan ha obligatoriska moment som man skall närvara vid online. Kursen kräver att du har tillgång till Internet, dator med kamera och mikrofon.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR, 22,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-02