Arkiv‑ och informationsvetenskap GR (C), 30 hp

I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-KS041

Sista anmälan: 15 april 2024

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR 52,5 hp

Undervisningens upplägg

Det kan förekomma obligatoriska sammankomster/seminarier/moment via lärplattformen. Dessa sker då vid fasta tidpunkter och kräver närvaro via webben.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03