Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet Arkiv- och informationsvetenskap GR 52,5 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Forskning och teori, 7,5 hp