Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp

I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-F2291

Sista anmälan: 15 april 2020

Behörighet

Grundläggande behörighet Arkiv- och informationsvetenskap GR 52,5 hp

Sammankomster

En obligatorisk sammankomst i samband med kursen självständigt arbete.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kursplaner

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Forskning och teori, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46 (0)10-142 80 00