Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion till IT-forensik och dess tillämpning inom förvaltning av verksamhetsinformation och digitalt bevarande. Kursen ska ge praktiska färdigheter i att använda olika digitala verktyg som används hos arkivinstitutioner och andra organisationer för analys av filer, informationsbärare och olika IT-artefakter i vilka verksamhetsinformation kan finnas.
  • Start: Sommaren 2022
  • Studieperiod: Vecka 23 - 34
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-F2039

Sista anmälan: 15 mars 2022

Sammankomster

Kursen sker helt på distans och har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t ex examination, seminarier, handledning, möten. Dessa sker vid fasta tider och kräver närvaro via webben.
Kursens upplägg kräver att du har tillgång till en dator med headset och kamera. Du behöver ha rättigheter att installera programvaror på datorn som är nödvändiga för att genomföra kursen. För all kommunikation, och tillgång till verktyg för kursen förväntas att du har tillgång till Internet.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap, 60 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-10-03