Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Kursen är ingående i kurspaketet på C-nivå men kan för dig med tidigare studier i ämnet möjlighet att utföra ett enskilt arbete på kandidatnivå.

Kursen syftar till att studenten självständigt ska kunna identifiera ett vetenskapligt problem inom det arkiv- och informationsvetenskapliga området, självständigt kunna designa och genomföra vetenskapliga studier och sedan skriftligen och muntligen kunna presentera resultatet.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2080

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs helt på distans men kan ha obligatoriska moment som man skall närvara vid online. Kursen kräver att du har tillgång till Internet, dator med kamera och mikrofon.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (ABC), 60 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-03