Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Kursen är ingående i kurspaketet på C-nivå men kan för dig med tidigare studier i ämnet ge en grundläggande kring arbete kring hur arkiv tillgängliggörs både nationellt och internationellt.

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om teorier avseende användare, användning och sökbarhet. Kursen syftar vidare till att problematisera arkivpedagogik, design av e-tjänster och öppen data i relation till användare, användning och sökbarhet.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 43
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-F2491

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs helt på distans men kan ha obligatoriska moment som man skall närvara vid online. Kursen kräver att du har tillgång till Internet, dator med kamera och mikrofon.

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (AB), 60 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-01