Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A) , 30 hp

Spara favorit

Inget att visa från Atlas

Kursplaner för ingående kurser

AK016G  - Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

- AK035G  - Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion, 7,5 hp (ej klar)

- AK036G  - Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och Dokumenthantering 1, 7,5 hp (ej klar)

- AK037G  - Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och Dokumenthantering 2, 7,5 hp (ej klar)