Idag finns datasystem överallt i vårt samhälle, något som vi kan dra nytta av inom många olika områden. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra blir du rustad för att arbeta i IT-branschen. Du får också förståelse för kopplingen mellan hårdvara och programvara, liksom för datorsystem och konstruktion av IT-system i vid mening.

Utvecklingen i det digitala samhället skapar allt högre förväntningar på snabbare och ständig uppkoppling. Vi vill kunna skicka och ta emot ljud, bilder och video med hög kvalitet, och företagen driver på för att kunna möta kraven. De behöver hela tiden ligga steget före och ta fram nya och uppdaterade programvaror och system. Inom ämnet datateknik lär du dig hur.

Fokus ligger på programmering, nätverkskommunikation, problemlösning och på att skapa effektiva och enkla program. Gemensamt för alla kurser är att kombinationen programvara med maskinvara är central. Det gör dig rustad för att arbeta med system som finns runt om i vår vardag, från intranät och servrar till persondatorer och mobiltelefoner.

Du lär dig till exempel hur moderna operativsystem fungerar, hur distribuerade system är uppbyggda och kommunicerar samt principer för lagring av information i databassystem. Du lär dig också alla moment för att skapa program, från att upprätta en användarkravspecifikation till det färdiga resultatet. Andra kurser är inriktade på utveckling inom de populära områdena webb och mobilapplikationer.

Kurser i datateknik ges både på distans och med Sundsvall som studieort. Vissa kurser, på samtliga nivåer, kan komma att ges på engelska.

Fördjupningar är kopplade till aktuell forskning på Mittuniversitetet, till exempel datornät, distribuerade system, mobila tjänster, multimedietjänster, videokodning, beslutssystem, maskininlärning och människa-datorinteraktion.

Sidan uppdaterades 2020-03-12