Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Avancerad programvaruutveckling, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Advanced Software Development, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT007A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Avancerad programvaruutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-01-09
Fastställd: 2009-01-12
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Du får i denna kurs utföra ett större, projektbaserat, programmeringsarbete. Syftet är förutom ökad programmeringserfarenhet att ge dig en fördjupning av något område inom datateknik på avancerad nivå.

Lärandemål

Efter godkänd kurs har du
- fördjupade kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga inom programvaruutveckling.
- fördjupat kunskapen i hur man formulerar och tolkar begränsningar i ett projekt.

Innehåll

Kursen utgörs av ett programmeringsbaserat projektarbete.

Behörighet

Datateknik GR (A-C), 60 hp, inkluderande 22,5 hp kurser inom programmering samt Datateknik AV, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs.

Examination

7.5 hp, P101: Projekt med redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur