Studenten får en grundläggande förståelse för aktuella maskininlärningsmetoder för informationsutvinning (datamining) ur stora mängder data. Studenten utvecklar färdigheter i att hitta mönster och bygga prediktionsmodeller genom explorativ dataanalys med hjälp av dataanalysverktyg som R, Weka eller Orange och kunna förbereda data, samt att tolka och kritiskt utvärdera resultat. Studenten tillämpar sedan kunskaperna i ett verkligt projekt inom områden som big data-visualisering, affärsdata för omvärldsanalys, beslutsstödsystem, dataanalys av text/webbsidor/sensordata, kontextmedvetna applikationer, intelligenta agenter och kognitiv radio.
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-F2480

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-F2880

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Behörighet

120 hp avslutade kurser, inkluderande följande:
Datateknik GR (AB), innefattande Databaser, modellering och implementering, 6 hp och en programmeringskurs, 6 hp.
Matematik GR (A), 30 hp, innefattande Matematisk statistik, 6 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-01-28