Studenten får en grundläggande förståelse för aktuella maskininlärningsmetoder för informationsutvinning (datamining) ur stora mängder data. Studenten utvecklar färdigheter i att hitta mönster och bygga prediktionsmodeller genom explorativ dataanalys med hjälp av dataanalysverktyg som R, Weka eller Orange och kunna förbereda data, samt att tolka och kritiskt utvärdera resultat. Studenten tillämpar sedan kunskaperna i ett verkligt projekt inom områden som big data-visualisering, affärsdata för omvärldsanalys, beslutsstödsystem, dataanalys av text/webbsidor/sensordata, kontextmedvetna applikationer, intelligenta agenter och kognitiv radio.

Vårterminen 2022

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-F2070

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-F2480

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Behörighet

120 hp avslutade kurser, inkluderande följande:
Datateknik GR (AB), innefattande Databaser, modellering och implementering, 6 hp och Java, 6 hp. Matematik GR (A), 30 hp, innefattande Matematisk statistik, 6 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller