Datateknik AV, Datamining, 6 hp

Studenten får en grundläggande förståelse för aktuella maskininlärningsmetoder för informationsutvinning (datamining) ur stora mängder data. Studenten utvecklar färdigheter i att hitta mönster och bygga prediktionsmodeller genom explorativ dataanalys med hjälp av dataanalysverktyg som R, Weka eller Orange och kunna förbereda data, samt att tolka och kritiskt utvärdera resultat. Studenten tillämpar sedan kunskaperna i ett verkligt projekt inom områden som big data-visualisering, affärsdata för omvärldsanalys, beslutsstödsystem, dataanalys av text/webbsidor/sensordata, kontextmedvetna applikationer, intelligenta agenter och kognitiv radio.

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-F2490

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.  Anmälan för specialistsjuksköterskeprogrammen öppnar 15 augusti.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

120 hp avslutade kurser, inkluderande följande:
Datateknik GR (AB), innefattande Databaser, modellering och implementering, 6 hp och Java, 6 hp. Matematik GR (A), 30 hp, innefattande Matematisk statistik, 6 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00