Datateknik AV, Datamining, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för aktuella maskininlärningsmetoder för informationsutvinning (datamining) ur stora mängder data. Kursen ger färdigheter i att hitta intressanta mönster och bygga prediktionsmodeller genom explorativ dataanalys med hjälp av analysverktyg. Du får förbereda data, tolka och kritiskt utvärdera resultat. Kunskaperna tillämpar du i ett verkligt projekt inom big data-visualisering, affärsdata för omvärldsanalys, beslutsstödssystem, dataanalys av text, webbsidor, sensor-/positionsdata, kontextmedvetna applikationer, intelligenta agenter eller kognitiv radio.

Behörighet

Datateknik GR (AB) inkluderande Databaser, modellering och implementering, 6 hp och Java 6 hp. Matematik GR (A) 30 hp inkluderande Matematisk statistik, 6 hp.
Totalt tidigare studier 120 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.