Datateknik AV, Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR), 6 hp

Kursen syftar till att ge en god förståelse för teori och praktiska metoder i datorseende och bildanalys, speciellt mot tillämpningsområdet förstärkt verklighet (AR).
Se kursplanen

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 90 hp, inkluderande minst 15 hp programmering i C++/Python/Matlab. Matematik GR (A), 30 hp, inkluderande Linjär algebra, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-29