Datateknik AV, Distribuerade system, 9 hp

Kursen syftar till att ge både grundläggande och avancerad kunskap om arkitekturerna av distribuerade system samt metoderna för att konstruera dessa typer av system. Kursen behandlar design av distribuerade system, de problem som dessa system löser och dess implementeringar. Detta belyses från en analytisk och algoritmisk synvinkel samt ett forsknings- och utvecklingsperspektiv. Kurser infattar även modeller och vanliga algoritmer för distribuerade system, tekniker för interprocesskommunikation, replikering, synkronisering, konsistens, feltolerans och säkerhet.

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 44
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-F2397

Sista anmälan: 15 april 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Behörighet

90 hp avslutade kurser, varav 60 hp Datateknik GR (ABC), inklusive 15 hp programmering och 6 hp datornätverk.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00