Datateknik AV, Distribuerade system II, 7,5 hp

Spara favorit

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arkitekturen som finns hos distribuerade system. Du lär dig designa och implementera säkra och tillförlitliga distribuerade system. Dessutom får du förståelse för vad som utmärker distribuerade multimediaapplikationer och vilka krav de ställer på underliggande systemlager. Kursen är både teoretisk och praktisk.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 52,5 hp inkluderande Distribuerade system I, 7,5 hp. Matematik GR (AB), 22.5 hp inkluderande Diskret matematik, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.