IoT Stad

Datateknik AV, Internet of Things-protokoll, 3 hp

Syftet med kursen är att studenten ska införskaffa sig programmeringsfärdigheter i olika protokoll för Internet of Things. Särskilt deras utformning, användningsområden, problemen de löser och deras implementeringar. Kursen går helt på distans och är anpassad för yrkesverksamma.

Höstterminen 2020

roomDistans, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 2
  • Anmälningskod: MIU-F2451

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t.ex. examination, seminarier och handledning. Dessa sker vid schemalagda tider och kräver närvaro på distans.

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inklusive programmering om minst 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00