Datateknik AV, Kvantitativ forskning och utveckling, 6 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina tidigare kunskaper och färdigheter inom programutveckling i ett forskningsnära utvecklingsprojekt. Syftet innefattar även att utveckla färdigheter i vetenskaplig metodik för att designa och utveckla en demonstrator eller proof-of-concept för en ny tillämpning och utvärdera och analysera den i jämförelse med state-of-the art.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2691

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

90 hp avslutade kurser, varav 60 hp Datateknik GR (ABC), inklusive 15 hp programmering och 3 hp akademiskt skrivande och vetenskaplig metod.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29