Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik AV, Maskin-till-maskin kommunikation, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Machine-to-Machine Communication, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT027A
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Maskin-till-maskin kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-05-12
Fastställd: 2015-03-24
Senast ändrad: 2015-03-24
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att lära studenterna de fundamentala kraven och utmaningarna som finns inom maskin-till-maskin kommunikation samt hur man integrerar sådan teknik i existerande infrastruktur.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera the största utmaningarna inom dagens M2M kommunikationslösningar.
- Lista de viktigast standarderna, protokoll, algoritmer och forskningsaktiviteter som adresserar utmaningarna inom M2M kommunikation.
- Beskriva hur dessa standarder, protokoll, och algoritmer löser utmaningarna inom M2M.
- Identifiera begränsningar inom standarder, protokoll och algoritmer tilltänkta för M2M kommunikation.
- Kombinera olika standarder och protokoll inom olika områden till ett system och identifiera dess begränsningar.
- Vara väl förtrogen med att söka, hitta, utvärdera samt presentera vetenskapliga forskningsartiklar och standardiseringsdokument.

Innehåll

Kurser introducerar de största utmaningarna, lösningarna och tillämpningarna för maskin-till-maskin (M2M) kommunikation. M2M kommunikation är en framväxande nätverksparadigm som spänner över alla kommunikationsprocesser som inte involverar människor och som är designade för att utföra alla sorters automationsuppdrag. Detta öppnar för helt nya tillämpningar men introducerar även nya och stora utmaningar. Denna kurs behandlar nya insikter och tekniker och sätter dem i relation till nya framväxande applikationsområden.

Kursen består av följande delar:
* Introduktion till M2M kommunikation
* Industriella kommunikationssystem
- trådade nätverk för automationssystem (HART, CAN och industriellt Ethernet)
- trådlösa nätverk för automationssystem (Wireless HART, ISA100.11a)
* M2M och kapillärnätverk
- WSNs, låg-effekt Bluetooth, 802.11ah, Trådlös M-bus
- Krav på effekt och datatrafik för M2M-applikationer
* M2M och cellulära nätverk
- Lösningar för GSM- och LTE-nätverk
* Internet-of-Things (IoT)
- 6LoWPAN, CoAP, IP och effektförbrukning
* Nätverk för kommunikation mellan bilar
- krav på säkerhetsapplikationer inom biltrafik
- bil-till-X kommunikationslösningar och dess prestanda.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive TCP/IP-nät, Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp, samt Matematik GR (A), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, projekt och hemuppgifter

Examination

5.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, P101: Projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: David Boswarthick, Omar Elloumi, and Oliver Hersent
Titel: M2M Communications - A System Approach
Förlag: Wiley
Kommentar: ISBN 978-1-119-99475-6

Författare/red: Oliver Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi
Titel: The Internet of Things: Key Applications and Protocols
Upplaga: 2nd Edition, 2012
Förlag: Wiley
Kommentar: ISBN: 978-1-119-99435-0

Övrig information

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.