Mobiltelefon Ansluten Till 5G-nätverk

Datateknik AV, 5G ‑ Grunder och tillämpningar, 3 hp

Denna kurs ger dig en förståelse för vad 5G är och vilken inverkan 5G kan ha för att effektivisera eller öka kvalitet i en produkt, process eller verksamhet. Kursen ger dig verktyg att kunna genomföra planerings- och strategiarbete för att införa 5G-teknologi i en verksamhet.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 11
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2282

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2142

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, principer, och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av quizzar som avser att examinera grundläggande termer och förståelse. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Behörighet

Ingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Andra kurser som du kanske är intresserad av:

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09