Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp

Kursen behandlar policys, strategier och tekniker för tillförlitlig hantering av datornätverk. Några av de koncept som studeras är prestandaövervakning, feldetektering, systemåterhämtning och konfiguration. Fokus ligger på nätverkssäkerhet, inkluderande kryptografi, sekretess, meddelandeintegritet, intrång, paketsniffning, spoofing, autentisering, autorisering, accesskontroll och brandväggar med mera.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2890

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 52,5 hp, inkluderande TCP/IP-nät. Matematik, 22,5 hp inklusive Diskret matematik.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-11