Datateknik AV, Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Den studerande ska, i samverkan med studenter med andra kompetenser, föreslå en ny produkt eller tjänst som lösning på ett problem formulerat av extern uppdragsgivare, och utveckla en prototyp eller demonstrator. Syftet är att studenten ska utveckla färdigheter i kravfångst, agil programutveckling och testdriven utveckling (TDD). Vidare ska studenten öva på att driva och arbeta i större utvecklingsprojekt enligt en agil projektstyrningsmetod.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2721

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Tidigare studier 180 hp, inkluderande Datateknik AV, 6 hp, samt kurs i projektledning.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24