Datateknik AV, Projektbaserad produktutveckling, 15 hp

Den studerande ska, i samverkan med studenter med andra kompetenser, föreslå en ny produkt eller tjänst som lösning på ett problem formulerat av extern uppdragsgivare, och utveckla en prototyp eller demonstrator. Syftet är att studenten ska utveckla färdigheter i kravfångst, agil programutveckling och testdriven utveckling (TDD). Vidare ska studenten öva på att driva och arbeta i större utvecklingsprojekt enligt en agil projektstyrningsmetod.

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2721

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Behörighet

Tidigare studier 180 hp, inkluderande Datateknik AV, 6 hp, samt kurs i projektledning.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-01