Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp

Kursen syftar till att införa tekniker och verktyg som behövs för att konstruera och analysera prestandamodeller av datanät och kommunikationssystem. Det blir allt viktigare i framtiden att ha omfattande kunskaper om hur man modellerar och simulerar olika applikationsscenarier relaterade till kommunikationssystem och datornät.
 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 13 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-F2044

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 12 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-F2530

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.  Anmälan för specialistsjuksköterskeprogrammen öppnar 15 augusti.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

Datateknik 45 hp inkluderande minst 10 hp programmering och Datateknik (AV) TCP/IP. Matematik 25 hp, inklusive en kurs i statistik eller stokastiska processer.

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00