Stefan Forsström

Datateknik AV, Tillämpad nätverkssäkerhet, 3 hp

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för nätverkssäkerhet, att skapa förståelse för dess användning, styrkor och svagheter samt att förklara kraven och utvecklingen av säkerhetsmetoder. Kursens fokus ligger på att använda dessa färdigheter i verkliga applikationer och förstå aktuella och framtida trender inom området. Kursen går helt på distans och är anpassad för yrkesverksamma.
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-F2352

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Undervisningens upplägg

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t.ex. examination, seminarier och handledning. Slutpresentationen sker vid schemalagd tid och kräver närvaro på distans.

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inklusive programmering om minst 15 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

The evolution of network-based cybersecurity with Aners Lidén Clavister

Öppen gästföreläsning

Kursen startar med en öppen gästföreläsning om nätverkssäkerhet med Anders Lindén från Clavister. Den 23 mars kl. 11.00 sänder vi föreläsningen live från vår studio. Välkommen att delta!

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-05-28