Kursplan

Kursplan för Datateknik AV, Trådlösa accessprotokoll och köteori, 7,5 hp

Computer Engineering MA, Wireless Access Protocols and Queuing Theory, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT048A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Trådlösa accessprotokoll och köteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 0001-01-01
 • Fastställd: 2014-06-23
 • Senast ändrad: 2014-06-23
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om modeller för köteori samt hur trådlösa accessmetoder fungerar och hur valet av teknik kan påverka deras prestanda i moderna datornätverk och radiobaserade kommunikationssystem.

Lärandemål

Målet med kursen är att studenter efter avslutad kurs ska kunna:
- Beskriva grundläggande matematisk teori för kösystem.
- Beskriva olika trådlösa accessprotokoll som används i verkliga system och deras fördelar respektive nackdelar.
- Presentera grundläggande teori som kan appliceras på praktiska tillämpningar.
- Formulera antaganden för att beskriva och analysera kommunikationssystem och diskutera hur pass lämpliga dessa antaganden är.
- Presentera muntligt och skriftligt utfört arbete, individuellt eller i grupp, som angränsar till kursens fokus.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Köteori: M/M/1, M/M/1/K, M/G/1 etc.
- Trådlös pakettransmission: fädande kanaler, ARQ, HARQ, energieffektiva protokoll, throughput/delay trade-off.
- Trådlösa accessprotokoll: introduktion, modeller och klassifikation
- Konfliktfria accessprotokoll: FDMA/TDMA system, generaliserad TDMA, dynamiskt konfliktfri access: Polling, Bluetooth.
- ALOHA protokoll: Pure och slotted ALOHA, fördröjnings- och stabilitetsanalyser, påverkan av radiokanaler (fel, fädning, interferens), samt trådlös access i mobila kommunikationssystem.
- CSMA protokoll: Slotted/Pure CSMA, CSMA/CD, Hidden terminal, IEEE 802.11 och IEEE 802.15.4 protokoll.
- Mesh-baserade nätverk: STDMA, multihop CSMA, routing algoritmer.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 60 hp, inklusive Datastrukturer och algoritmer, TCP/IP-nät. Datateknik AV, Distribuerade system I, 7,5 hp. Matematik GR (AB), 30 hp, inklusive Diskret matematik och Matematisk statistik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, praktiska uppgifter, muntliga uppgifter samt skriftliga rapporter.

Kursen kan även ges som självstudiekurs.

Examination

6.0 hp, T101: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dimitri Bertsekas and Robert Gallagher
 • Titel: Data Networks
 • Förlag: Prentice Hall
 • Upplaga: 2nd edition
 • Kommentar: ISBN 0132009161
 • Författare/red: R. Rom and M. Sidi
 • Titel: Multiple Access Protocols - Performance and Analysis
 • Förlag: Springer-Verlag
 • Kommentar: (Delas ut av läraren)
Forskningsartiklar kommer även att delas ut under kursens gång.
Övrig information Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.